Bảo vệ môi trường ngày càng được nhiều người quan tâm. Nhiều tổ chức cá nhân kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường. Trước khi nhà máy, xưởng sản xuất đi vào hoạt động thì doanh nghiệp cần hoàn tất những hồ sơ mang tính pháp lý bắt buộc trước. Phải tìm hiểu những hồ sơ cần thiết. Đề án bảo vệ môi trường được làm khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đề án bảo vệ môi trường như thế nào?

logocty

Tùy vào quy mô hoạt động của công ty mà làm đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay bảo vệ môi trường đơn giản:

-Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là: doanh nghiệp đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

-Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có biên bản kế hoạch bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Cơ quan thẩm định và phê duyệt

Gồm có:

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  • Sở Tài nguyên và Môi trường.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 Với kinh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên năng động có chuyên môn cao của công ty tư vấn dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh sẽ tư vấn miễn phí cho bạn những thông tin hữu ích nhất về hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường này. Ngoài ra chúng tôi có những dịch vụ hấp dẫn về môi trường khác như: báo cáo giám sát môi trường, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, xả nước thải và nguồn nước, báo cáo hoàn thành đtm...